Piero Manzoni

Piero Manzoni
26.1.
28.2.1970
Kunstverein Hannover